Jakość powietrza, którym oddychamy, ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie oraz samopoczucie. Czym jest smog i dlaczego należy się go obawiać?

Zgodnie z definicją smog nie jest naturalnym zjawiskiem atmosferycznym. Powstaje w wyniku skumulowania się zanieczyszczeń powietrza w niskich warstwach atmosfery, a jego bezpośrednią przyczyną jest wysokie ciśnienie atmosferyczne oraz bezwietrzna pogoda i ukształtowanie terenu. W wyniku wystąpienia tych czynników, zanieczyszczenia powietrza powstające na skutek spalania w domowych piecach CO niskiej jakości paliwa stałego i odpadów oraz spaliny emitowane przez samochody czy przemysł nie unoszą się ku wyższym warstwom atmosfery i tworzą na niewielkim obszarze tzw. dymną mgłę.