Wymogi Unii Europejskiej? Nie jesteśmy zainteresowani

W przypadku krakowskiej huty dostosowanie części zakładu do wymogów Unii Eropejskiej spowodowałoby zmniejszenie emisji pyłów o jakieś 35 ton. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego wydał zgodę na odstępstwo. Zostanie to odłożone na 4 lata.

Modernizacje w Hucie

Interwencje dziennikarskie i zainteresowanie opinii publicznej spowodowało, że część zakładu była modernizowana. Dostosowanie krakowskiego kombinatu stalowni konwertorowej miało nastąpić do 5 września 2018. Samo przedsiębiorstwo wystąpiło o przedłużenie tego terminu do 2023 roku. Urząd Marszałkowski zaakceptował termin 2022. Argumenty, które padają za logiką tej decyzji są takie, że ArcelorMittal ma oddział nie tylko w Krakowie, ale też w Europie. Zakład w Dąbrowie Górniczej radzi sobie dużo gorzej i większość środków na modernizację idzie właśnie tam.

Sama huta może emitować 1288 ton pyłów rocznie. Powolna modernizacja była także spowodowana niepewnością co do przyszłości huty. Niestety opinia na temat tego obiektu nie jest najlepsza. W związku ze zgłoszeniami okolicznych mieszkańców było wiele interwencji. Dotyczyły one m.in. dziwnego zapachu, podejrzanego dymu, hałasu.

Awarie w Hucie

Komu wierzyć? Huta do wielu awarii się po prostu nie przyznaje. Można by podejrzewać, że to mieszkańcy są przewrażliwieni. Jednak podejrzane zjawiska w hucie zmuszają do refleksji. Zgłoszeniami dotyczącymi awarii zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Problemy nie zachodzą jedynie w sezonie grzewczym. W sierpniu nowohucianie alarmowali w sprawie dziwnego dymu i hałasu w okolicy. Dodatkowo wyczuwalny był wyraźny zapach siarki w powietrzu. Przyczyną jest często wysypywanie żużlu. Nakazano w związku z tym zamontować specjalne kurtyny wodne. Wiatr jednak robił swoje i przenosił zapachy oraz pyły.