O fundacji smogowe.info

Żyjemy w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku, które w niekorzystny sposób oddziałuje na nasz stan zdrowia i samopoczucie oraz ogranicza możliwość normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Fundacja Smogowe.info powstała, aby informować i ostrzegać przed grożącymi nam niebezpieczeństwami oraz propagować postawy proekologiczne, zmierzające do poprawy zdrowia, a także jakości życia każdego mieszkańca Polski.

Razem możemy więcej! Jeżeli wszyscy zaczniemy dbać o otaczający nas świat, stanie się on bardziej przyjazny nie tylko dla nas samych, ale także naszych dzieci, wnuków oraz prawnuków. Myśląc o przyszłości, staramy się obalać mity i uświadamiać, że o ochronę środowiska musimy zadbać także w naszym najbliższym otoczeniu, reagując na zagrażające nam wszystkim zachowania oraz zmieniając własne podejście do ekologii.

Misją Fundacji Smogowe.info jest przekazywanie rzetelnych informacji na temat zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Działamy w interesie nas wszystkich, pragniemy, aby otaczający nas świat stał się miejscem, w którym można cieszyć się życiem bez strachu o sutki zdrowotne zanieczyszczenia środowiska.

Cele fundacji smogowe.info

  • informowanie o rzeczywistym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz środowiska naturalnego,
  • działalność edukacyjna zmierzająca do zwiększenia świadomości ekologicznej,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • edukacja z zakresu rozwiązań oraz ogólnodostępnych urządzeń i technologii oczyszczających powietrze,
  • informowanie o kampaniach i przedsięwzięciach związanych z ochroną powietrza.

Poprzez stałe realizowanie celów Fundacji chcemy działać także na rzecz przyszłych pokoleń. Zapewniamy dostęp do fachowej wiedzy na temat środowiska naturalnego, ochrony powietrza oraz ekologii, propagując świadome podejście do otaczającego nas świata.

Wierzymy, że działając wspólnie, możemy ograniczyć degradację środowiska naturalnego, niską emisję zanieczyszczeń oraz uświadamiać mieszkańców Polski, jakie skutki niesie za sobą brak dbałości o swoje najbliższe otoczenie. Jesteśmy organizacją, której jedynym celem jest dobro ogółu, a nie interesy poszczególnych jednostek.

Poprzez działalność edukacyjną i informacyjną chcemy kształtować postawy oraz zachowania proekologiczne, które mogą w skuteczny sposób ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne.

Zarząd Fundacji