Niska emisja to główny wróg naszego zdrowia

141 views
1 min read

Spalanie w domach odpadów węglowych, drewna czy śmieci oraz przestarzała technologia powodują największe zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 oraz rakotwórczym benzo(a)pirenem. Dodatkowo brak jakichkolwiek uregulowań prawnych co do jakości spalanego paliwa stałego czy kotłów CO i nadzoru, który pozwalałby karać osoby spalające w piecu odpady, powodują, że z roku na rok stan powietrza w Polsce ulega pogorszeniu.
Na podstawie raportów GIOŚ głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym jest indywidualne ogrzewanie budynków, które w ponad 80% przyczynia się do powstawania smogu. Na drugim miejscu źródeł smogu plasuje się transport, który ma wpływ na zanieczyszczenie powietrza głównie w dużych miastach np. w Warszawie, gdzie smog pojawia się także latem. Kolejnym winowajcą jest emisja wtórna pyłów zawieszonych, które po pewnym czasie opadają na ulice czy chodniki. Najmniejszy udział w zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym ma przemysł – jest to niewiele poniżej 2% oraz napływ transgraniczny.
Dane te są zmienne i zależą w głównej mierze od temperatury powietrza panującej w okresie od września do marca, gdyż w tym czasie najbardziej intensywnie ogrzewamy nasze domy i mieszkania. Różny udział poszczególnych trucicieli powietrza w emisji szkodliwych zanieczyszczeń obserwuje się także na konkretnych terenach polski – na południu polski przeważa niska emisja pochodząca z ogrzewania budynków. Doskonałym przykładem miasta, które w żaden sposób nie może poradzić sobie ze smogiem, jest Warszawa – latem zanieczyszczenia generuje tutaj transport, a zimą swoją cegiełkę jeszcze dokładają właściciele domów jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Warszawy i terenów podmiejskich. Ważnym czynnikiem, który wpływa na jakość powietrza, jest także ukształtowanie terenu, które w połączeniu z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powoduje długie utrzymywanie się smogu na terenach nizinnych, w kotlinach oraz dolinach, a także w miastach, gdzie zwarta zabudowa nie pozwala na swobodny ruch powietrza oraz powstawanie naturalnych korytarzy powietrznych.

Previous Story

Rodzaje smogu

Next Story

Tanie ogrzewanie niesie za sobą katastrofalne skutki