Dlaczego należy obawiać się smogu?

4.2K views
1 min read

Mimo szeregu różnorodnych zanieczyszczeń, które na co dzień wdychamy wraz z powietrzem, tylko te skumulowane w smogu mają tak szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Szczególnym zagrożeniem są występujące w smogu kwaśnym cząsteczki pyłu zawieszonego grupowane pod względem swojej wielkości. Cząsteczki PM10 posiadają średnicę poniżej 10 mikrometrów, co powoduje, że wraz z powietrzem dostają się do oskrzeli, jednak jeszcze większe spustoszenie sieją w ludzkim organizmie cząsteczki PM2,5 o średnicy poniżej 2,5 mikrometra, które bez problemu przenikają do układu krążenia oraz płuc i są transportowane wraz z krwią do wszystkich narządów.
Obecny w występującym na terenie Polski smogu kwaśnym pył zawieszony PM10 oraz PM2,5 to mieszanina związków pochodzenia organicznego oraz nieorganicznego. W składzie cząsteczek pyłu zawieszonego wyróżnić można między innymi wyjątkowo toksyczne dla człowieka wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – benzo(a)piren, dioksyny, metale ciężkie oraz furany.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

Previous Story

Szkodliwe działanie pyłu PM10 / PM2,5

Next Story

Rodzaje smogu