Rodzaje smogu

754 views
1 min read

Smog to zjawisko typowe nie tylko dla dużych aglomeracji i okręgów przemysłowych, ale także i mniejszych miast. Ze względu na jego skład, wyróżnia się dwa główne rodzaje smogu – smog kwaśny określany także mianem smogu londyńskiego oraz smog fotochemiczny Los Angeles.

Smog kwaśny typowy jest dla umiarkowanej strefy klimatycznej. W jego składzie dominują szkodliwe tlenki siarki, tlenki węgla oraz benzo(a)piren i pyły zawieszone PM10 i PM2,5, które w destrukcyjny sposób oddziałują na układ krążenia oraz układ oddechowy człowieka.

Smog fotochemiczny występuje natomiast w tropikalnej i subtropikalnej strefie klimatycznej, a w jego składzie dominują związki pochodzące ze spalin samochodowych i przemysłowych między innymi tlenki węgla i tlenki azotu.

Previous Story

Dlaczego należy obawiać się smogu?

Next Story

Niska emisja to główny wróg naszego zdrowia