Wpływ smogu na środowisko

2.3K views
3 mins read
jaki-oczyszczacz-powietrza-wybrac

Szkodliwość smogu została potwierdzona naukowo. Jaki jednak ma wpływ na nasze środowisko. Zagrożenie stanowi nie tylko szkodliwość dla samych ludzi i zwierząt, ale też na naszą przyrodę. Jaki długotrwały efekt będzie miało zanieczyszczone powietrze dla naszego otoczenia?

Źródła zanieczyszczeń

Należy zacząć od podstaw. Co tak na prawdę powoduje, że nasze powietrze jest zanieczyszczone.

To co może zanieczyszczać powietrze:

fenole

freony

ozon troposferyczny (O3)

siarkowodór (H2S)

chlorowe pochodne węglowodorów

formaldehyd (H2CO)

fluorowodór (HF)

amoniak (NH3)

fluor (F)

węglowodory (alifatyczne i aromatyczne)

dwutlenek siarki (SO2)

trójtlenek siarki (SO3)

tlenki azotu (NOx)

tlenek węgla (CO)

dwutlenek węgla (CO2)

Globalny wpływ smogu na planetę

Świadomość dotycząca zanieczyszczeń rośnie. Niestety w dalszym ciągu wiele krajów truje. Przodują w tym Chiny oraz USA, ale Europa Zachodnia też nie odstaje z tyłu. Niestety szkodliwe substancje wyprodukowane w jednym miejscu są przenoszone z wiatrem w inne. Stężenie CO2 ciągle rośnie. Sama fotosynteza na planecie jest zaburzana. Gazy nie są produkowane jedynie przez elektrownie. Zauważalnym winowajcą są hodowle bydła. To właśnie przez nie do atmosfery przedostaje się mnóstwo szkodliwych gazów. Warstwa ozonowa w dalszym ciągu cierpi. Zanieczyszczone powietrze prowadzi też do kwaśnych opadów. Kwaśne deszcze nie są spowodowane jedynie działalnością człowieka, ale też np. wybuchami wulkanów.

Wpływ smogu na rośliny

Rośliny wchłaniają zanieczyszczenia. Tylko niektóre z nich radzą sobie dobrze z ich filtracją. Pył zawieszony i szkodliwe gazy dostają się do nich przez aparaty szparkowe. Mogą również pobierać toksyny z gleby. W przypadku roślin łatwo zauważyć zmiany fizjologiczne. Występują też plamki i zmiany w kolorach. Same tkanki mogą być niszczone. Zmiany, które mogą być odczuwalne, ale nie zauważalne na pierwszy rzut oka to przede wszystkim zmniejszenie plonów. Zaburzona zostaje też fotosynteza wśród roślin.

Wpływ smogu na zwierzęta

Zwierzęta, podobnie jak ludzie są bardzo narażone na szkodliwe działanie smogu. Przebywanie w niekorzystnym środowisku może negatywnie wpływać na układ oddechowy. Dodatkowe negatywne zmiany mogą występować w układzie mięśni. Zęby mogą być bardziej narażone na wypadanie i psucie się, a kości będą słabsze.

Lasy a smog

W przypadku wpływu zanieczyszczeń na las mamy jeszcze jeden ważny aspekt, stężenie. Jeśli jest niskie, las może poradzić sobie z oczyszczeniem, ale w dalszym ciągu nie całkowicie. Przy średnim stężeniu hamuje się już wzrost drzew. Spada ilość gatunków. Przy wysokim stężeniu widać choroby wśród roślin.

Wpływ smogu na człowieka

Ludzki organizm źle znosi smog. Jesteśmy szczególnie narażeni na pyły z tzw. niskiej emisji czyli PM 2,5 i PM10. Przenikają one bezpośrednio do naszego układu oddechowego czyniąc tam wyraźne szkody. Nie znosimy też dobrze kontaktu ze zbyt dużą ilością tlenku węgla, ołowiu. Sam smog może wpływać na zaburzenia snu. Pomijając już taki aspekt jak zwiększone ryzyko raka to przebywanie w niekorzystnym środowisku może wyrządzić długotrwałe szkody w organizmie. Warto zauważyć, że organizm potrzebuje czasu, aby pozbyć się toksyn, które wchłonął.

Choroby związane ze smogiem

W przypadku człowieka możemy powiązać wiele chorób, których przyczyną jest przebywanie w zanieczyszczonym obszarze. Najbardziej zauważalne będą alergie. Wywoływane pyłami. Równie odczuwalna będzie astma. Ludzki organizm jest szczególnie wrażliwy na drobne pyłki, które przenikają do układu oddechowego.

Istnieją również choroby, których przyczyn nie upatrywałoby się na pierwszy rzut oka w smogu. Może być to depresja, udar mózgu, bezpłodność, a nawet otyłość. Do bardziej oczywistych mogą należeć choroby oczu, nadciśnienie, zawał serca. Smog może również wpływać na zaburzenia koncentracji. Dlatego istotne jest aby kontrolować zanieczyszczenia w swoim środowisku. Z pomocą przychodzą mierniki stężenia pyłów.

Zanik warstwy ozonowej

W latach 80-tych zauważono, że spada ilość ozonu w górnej części atmosfery. Obecnie spada ona ciągle po około 3% rocznie. Odpowiadają za to zjawisko freony. Cząsteczki ozonu ulegają przez nie rozpadowi. Znaczenie ma to w której części planety się znajdujemy. Trzeba pamiętać, że warstwa ozonu chroni organizmy, które żyją na Ziemi przed szkodliwym promieniowaniem UV. W 1987 roku 31 Państw podpisało Protokół Montrealski, który miał za zadanie zmniejszyć produkcję freonów o połowę do końca XX wieku.

Previous Story

Sezon smogowy

Next Story

Koszty smogu w Polsce – każdy płaci za zanieczyszczenie powietrza