Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zleciło przygotowanie raportu za 2016 rok. Jego wyniki są szokujące. Straty spowodowane smogiem wywołanym niską emisją sięgają 30 miliardów euro w ciągu roku. Dodatkowo jest przyczyną zgonu prawie 20 000 osób.

Wyniki raportu

Raport znajdziemy pod nazwą „Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego” . Termin zbiegł się z rozmowami w rządzie dotyczącymi norm jakości paliwa. Krzysztof Tchórzewski przedstawił propozycję, która została od razu oprotestowana. Walkę tutaj podjął Polski Alarm Smogowy oraz inne organizacje antysmogowe.

Wyliczono dokładnie, że koszty negatywnego działania smogu sięgnęły w 2016 roku aż 30 miliardów euro. Nie bierze się pod uwagę nawet pozostałych lat. To, że życie w zanieczyszczonym powietrzu przyczynia się do licznych chorób nie jest tajemnicą. Wyraźnie skraca długość życia.

Raport określa także liczbę osób, których życie zostało skrócone w wyniku przebywania w zanieczyszczonym środowisku. W raporcie chciano policzyć nie tylko koszty takie jak koszt paliwa. Chodziło także o sprawdzenie wpływu na nasze zdrowie. Ekspozycja na smog sprawia, że długoterminowo Państwo zapłaci więcej za utrzymanie obywateli w zdrowiu.

Świadomość dotycząca smogu

Im większe miasto tym większa świadomość dotycząca zanieczyszczeń. Niestety mniejsze miejscowości też wpływają na większe. Szczególnie trując je z wykorzystaniem przestarzałych pieców oraz przy wykorzystaniu słabej jakości paliw.

Politycy zwęszyli okazję

Coraz większa liczba polityków opiera swój program na walce ze smogiem. Szczególne znaczenie ma to w wyborach samorządowych. Rosnąca świadomość obywateli sprawia, że patrzą oni przychylniejszym okiem na władze, które chcą coś zrobić ze smogiem.Liczne dotacje z pewnością pomogą w realizacji wyborczych obietnic. Jedną z największych aktywności wykonuje się w Krakowie, ale tam też problem zanieczyszczeń jest jednym z największych w kraju.

Ustawami w smog

Obowiązują ustawy, które mają na celu wyeliminowanie palenia niskiej jakości paliwami. Szczególny nacisk nałożony jest na pozbycie się odpadów. Przedstawione normy muszą jednak eliminować z rynku muły i fotokoncentraty. Oczywiście trzeba brać pod uwagę możliwości finansowe obywateli. Niektórych po prostu nie stać na wymianę pieca lub korzystanie z bardziej ekologicznego paliwa. Z pomocą tutaj wychodzą liczne dotacje.

W planach jest projekt ZONE. czyli (zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczania niskiej emisji). Nad realizacją ma czuwać m.in. Polski Alarm Antysmogowy. Mają zostać także badania płuc w niektórych regionach w celu sprawdzenia szkodliwości i wpływu smogu.

Koszt pracowników

Łatwo się domyśleć, że choroby związane ze smogiem prowadzą do zwolnień w pracy. Według wyliczeń ZUS wydaje rocznie ponad 200 milionów złotych na finansowanie leków i leczenia. Z drugiej strony osoby, które nie pracują lub co gorsza nie żyją, nie płacą podatków. Dodatkowe koszty związane są z nieobecnością pracowników w pracy. Prawdopodobne wydatki związane z leczeniem mogą sięgać nawet miliardów złotych. Oczywistym jest, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Środki zainwestowane w edukację i modernizację pieców krok po kroku mogą poprawić sytuację.

Unia Europejska wylicza, że koszty smogu w przypadku Polski to 26 miliardów złotych rocznie. Raport dotyczył okresu od 2016 roku gdzie przeglądano politykę ochrony środowiska. Wyzwania jakie są stawiane przed naszym krajem dotyczą poprawę wdrażania np. Dyrektywy wodnej oraz norm jakości powietrza. Oczywiście są też rzeczy pozytywne. Polska jest stawiana jako przykład w niektórych obszarach. Takie jak sprawna sieć organów ochrony środowiska, które sprawnie radzą sobie w operowaniu funduszami.

Polska w niechlubnej czołówce

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) umieściłą parę polskich miast w czołówce zanieczyszczonych na świecie. Pod kątem stężenia pyłów PM 2.5 w pierwszej 50tce znalazły się aż 33 polskie miasta. Jest tam Kraków, Rybnik czy też Nowy Sącz. Natomiast w pierwszej 100 mamy około 45 miast z Polski.  Dodatkowo w Polsce stale przekraczane są normy o wartości dochodzące nawet do 500%. Wylicza się, że koszty związane ze smogiem to ponad 5% naszego PKB.

Jesteśmy pewnego rodzaju czarnym punktem na mapie Europy. Ciągłe zanieczyszczenie powietrza wiąże się też z innymi kosztami. W lutym 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że nasz kraj narusza unijne prawo dotyczące jakości powietrza. Normy stężenia pyłów PM10 były przekraczane w sposób ciągły. To realna groźba nałożenia dodatkowych kar na Polskę. W tym przypadku finansowych.

[trend-ad-shortcode id=”5579″ title=”WOSP”]