Zima, zimie nie równa…

Zanieczyszczenia powietrza oddziałują na nasze zdrowie każdego dnia, ale to zimą musimy szczególnie chronić nasz organizm przed destrukcyjnym działaniem pyłów zawieszonych PM10

Niska emisja to główny wróg naszego zdrowia

Spalanie w domach odpadów węglowych, drewna czy śmieci oraz przestarzała technologia powodują największe zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 oraz

Rodzaje smogu

Smog to zjawisko typowe nie tylko dla dużych aglomeracji i okręgów przemysłowych, ale także i mniejszych miast. Ze względu na jego skład,

1 3 4 5